Clerk of the Court - VC 

New Smyrna Beach, FL 32168

(386) 423-3300